Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 - Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Η Εταιρία μας είναι η «HAPPYDEAL Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με διακριτικό τίτλο Happydeal. Η Εταιρία έχει την έδρα της στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 326, Ελλάδα και
 ΑΦΜ 997606371, ΔΟΥ Χολαργού, τηλ. 2106019958, email. info@happydeals.gr
1.2 - Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω πρόσβαση, χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς.
1.3 - Όσον αφορά τα δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά σας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1- Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.happydeals.gr»
2.2 - Προμηθευτής: ένας τρίτος πωλητής αγαθών και υπηρεσιών για τον οποίο μπορεί να γίνει εξαργύρωση ενός Κουπονιού.
2.3 - Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.
2.4 - Αγοραστής: κάθε χρήστης/συνδρομητής που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή.
2.5 - Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
2.6 - Αγορά: η αγορά ενός Κουπονιού
2.7 - Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.
2.8 - Καταχώρηση: η «δημιουργία ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα
2.9 - Εγγραφή: η ενέργεια δημιουργίας του λογαριασμού.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

3.1 - Η χρήση της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας και οποιαδήποτε Αγορά υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό.
3.2 - Ηλικία: Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία ή/και Υπηρεσία (με ή χωρίς εγγραφή) και για να προβείτε σε οποιαδήποτε Αγορά, πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω.
3.3 – H σύμβαση συνάπτεται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
3.4 - Η Υπηρεσία και η χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς δεν περιλαμβάνει τη διάθεση υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς. Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή για να πραγματοποιήσετε μια Αγορά, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.
3.5 -Όσον αφορά τα δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά σας.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

4.1 - Πρέπει να δημιουργήσετε Καταχώρηση για να δικαιούστε να κάνετε Αγορά από τη Δικτυακή τοποθεσία. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε εύκολη πρόσβαση για την εκτύπωση των παραγγελιών σας, για να προβάλετε τις προηγούμενες αγορές και για να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα Καταχώρηση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.
4.2 - Πώς να δημιουργήσετε Καταχώρηση: Για να δημιουργήσετε Καταχώρηση πρέπει να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες. (βλ. Πολιτική Απορρήτου)
4.3 - Κωδικοί πρόσβασης: Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης θα σας ζητηθεί να εκχωρήσετε εναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμο σας. Πρέπει να φυλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτημένος τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό αυτό ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας ή εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Συνομολογείτε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός σας για το σκοπό της χρήσης (ή/και συναλλαγής μέσω) της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας. Επισημαίνεται ότι έχετε την πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής σας.
4.4 - Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί με έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μεσολάβησης. Όποιοι λογαριασμοί καταχωρήθηκαν με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ή με προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείνονται χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των λογαριασμών τους, εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.5 - Περισσότερες από μία συνδέσεις: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις για να προκαλέσετε διαταραχή σε μια κοινότητα ή να ενοχλήσετε άλλους χρήστες, μπορεί να ληφθούν μέτρα εναντίον όλων των λογαριασμών σας.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1 - Ανάγκη εγγραφής: Η Happydeal πραγματοποιεί πωλήσεις Κουπονιών μέσω της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω Κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν για προϊόντα/υπηρεσίες από έναν Προμηθευτή. Είναι απαραίτητη η Καταχώρηση προκειμένου να προβείτε σε αγορά από την ιστοσελίδα
5.2 - Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ως προϋπόθεση για την Αγορά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας και τις αγορές, για ενημερώσεις σχετικά με τη Δικτυακή τοποθεσία και την Υπηρεσία και τα Κουπόνια, καθώς και άλλες διαφημιστικές προσφορές.
5.3 - Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρία δεν αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
5.4 - Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες/συνδρομητές που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά. Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο χρήστης/συνδρομητής θα δικαιούται να λάβει από τον Προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε.
5.5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Καθε χρήστης/συνδρομητής για να ολοκληρώσει μια παραγγελία πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  • Να συνδεθεί στο λογαριασμό που διατηρεί στο www.happydeals.gr (απαραίτητη προυπόθεση να έχει κάνει εγγραφή)
  • Να επιλέξει την "happy" προσφορά που τον ενδιαφέρει και να πατήσει το κουμπί "Aγόρασέ το"
  • Να επιλέξει τον αριθμό των κουπονιών που θέλει να αγοράσει και να πατήσει το κουμπί "αγορά"
  • Να επιβεβαιώσει την παραγγελία επιλέγοντας την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής (Paypal, Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, Κατάθεση σε τράπεζα, Αντικαταβολή)
  • Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να μεταβεί στο πεδίο "τα κουπόνια μου" όπου βλέπει το σύνολο των αγορασμένων κουπονιών
  • Να εκτυπώσει και να προσκομίσει το κουπόνι στην επιχείρηση (αν απαιτείται)

5.6 - Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί κάθε στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας, το διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς.
5.7 - Κάθε χρήστης/συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του). Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή κατά την εμφάνιση του Κουπονιού για εξαργύρωση. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού.
5.8 - Εξαργύρωση: Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από αυτό που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο (προϊόν/υπηρεσία) αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή.
5.9 - Όταν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή κουπονιού: Όταν προβαίνετε στη διαδικασία για την αγορά ενός Κουπονιού, αφού επιβεβαιώσετε την αποδοχή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων και αφού λάβουμε το ποσό της πληρωμής, η συναλλαγή ολοκληρώνεται (και συνάπτεται συμβόλαιο για την Αγορά) μόνο όταν σας αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της συναλλαγής (η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αποδοχή της συναλλαγής από την εταιρεία). Η εταιρεία διατηρεί ένα αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου. Μπορείτε να εκτυπώσετε τους όρους και προϋποθέσεις από τη δικτυακή μας τοποθεσία για το αρχείο σας.

6. ΕΥΘΥΝΗ

6.1 - Ο Προμηθευτής και όχι η εταιρεία Happydeal είναι:
• ο πωλητής των προϊόντων - υπηρεσιών
• αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή σε εσάς των Προϊόντων κουπονιού και για τα ίδια τα Προϊόντα κουπονιού και
• αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξαργύρωση οποιουδήποτε Κουπονιού αγοράσετε Εσείς.

6.2 - Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν. Η Εταιρία αποστέλλει στον Προμηθευτή λίστα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, η οποία περιέχει τα ονόματα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός.
6.3 - Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών που του έχει αποστείλει η Εταιρία, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι, προκειμένου να επαληθευτεί ο κωδικός καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.
6.4 - Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή. Οι Έμποροι θα έχουν τους δικούς τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν. Συμφωνείτε και οφείλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη τήρησης των παραπάνω ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.
6.5 - Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.
6.6 - Η Εταιρία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
6.7 - Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.
6.8 - Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email ) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή (με την μορφή bonus ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής) το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ Κουπόνι του Αγοραστή θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή.
Ρητά τονίζεται οτι η περίοδος "χάριτος" των 14 ημερών δεν ισχύει για τα εξής: αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων και εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που έχει καταβληθεί για την αγορά κουπόνιού ΔΕΝ επιστρέφεται

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων που διατίθενται μέσω του Website.

6.9 - Ακριβής πληροφόρηση: Εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά την Εγγραφή και αποτελούν τμήμα του λογαριασμού σας στη διάρκεια της εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώσετε αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών στα εν λόγω στοιχεία ενημερώνοντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο λογαριασμό σας.
6.10 - Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
6.11 - Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
6.12 - Η ευθύνη διασφάλισης ότι τα όποια προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας πληρούν τις απαιτήσεις σας επαφίεται σε εσάς.
6.13 - Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα, ΠΔ 131/2003 κλπ).

7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

7.1 - Η εταιρεία εγγυάται τα εξής: ότι θα επιδείξει την εύλογη προσοχή και δεξιότητα κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από το παρόν Συμφωνητικό και
• ότι έχει το δικαίωμα πώλησης Κουπονιών,
• ότι η ποιότητα των Κουπονιών είναι ικανοποιητική και
• ότι είναι κατάλληλα για τον προοριζόμενο σκοπό τους.
7.2 - Η παρούσα παράγραφος υπερισχύει έναντι όλων των άλλων παραγράφων και διατυπώνει τη συνολική Ευθύνη της εταιρείας, αποτελεί δε το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης όσον αφορά:
• την εκτέλεση, την αδυναμία εκτέλεσης, την υποτιθέμενη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού ή της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή αυτών) ή
• άλλως σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό ή τη σύναψη ή την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού.
7.3 - Η εταιρεία δεν εγγυάται και εξαιρεί κάθε Ευθύνη αναφορικά με τα εξής:
• την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα σκοπού ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας προσπελάζεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας ή άλλως και
• τη μετάδοση ή τη λήψη ή την αδυναμία μετάδοσης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού οποιασδήποτε φύσης και
• τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικών στη Διαδικτυακή τοποθεσία (η οποία γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και με δική σας ευθύνη)
• τα Προϊόντα κουπονιού για τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν Κουπόνια και αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη δυνατότητα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία πρόκειται να εξαργυρωθεί το Κουπόνι
7.4 - Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. 7.5 - Ανωτέρα βία: Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).
7.6 - Η Ευθύνη της εταιρείας για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας (ή άλλου φυσικού προσώπου) που προκληθεί από την εταιρεία, τους εργαζομένους σε αυτήν, τους υπεργολάβους ή τους εκπροσώπους που ενεργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, δεν θα υπερβαίνει τα 10 Ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 7.6, η καταστροφή ή η απώλεια δεδομένων δεν θα συνιστά υλική ζημιά ως προς την ιδιοκτησία.
7.7 - Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.
7.8 - Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
7.9 - Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.
7.10 - Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη ηλεκτρονική διεύθυνση της happydeal.
7.11 - Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/συνδρομητή για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. 7.12 - Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η Εταιρία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.
7.13 - Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:
Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.
7.14 - Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
7.15 - Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
7.16 - Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.
7.17 - Επαναλαμβάνεται ότι, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά του Αγοραστή.

8. ΜETABOΛΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Βλ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

11. Η ιστοσελίδα ανήκει στην ΕΠΕ με την Επωνυμία «HAPPΥDEAL ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και υπόκειται στη διαχείρισή της

1